Digital Business: Cloud, Data Centers & Digital Transformation

25 & 26 Φεβρουαρίου 2021

Δωρεάν Online Παρακολούθηση

Σε μία χρονική περίοδο όπου η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού (Digital Transformation) απέκτησε μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι η επιχειρηματικότητα απαιτεί την κατανόηση στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την αναβάθμιση των λειτουργιών των οργανισμών και επιχειρήσεων.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας της προκειμένου να προσφέρει αξία στους πελάτες

Οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί προωθούν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και τις τεχνολογίες cloud computing με έναν κοινό στόχο: η αποτελεσματικότητα της πληροφορικής και των διαδικασιών τους να βελτιωθεί και να ενσωματωθεί στενότερα στις επιχειρηματικές καινοτομίες.

Η καινοτομία είναι το σήμα κατατεθέν της τεχνολογίας. Σε έναν ψηφιακά συνδεδεμένο κόσμο, η ποσότητα των δεδομένων που δημιουργούνται καθημερινά αυξάνεται εκθετικά. Σε αυτήν τη σύγχρονη εποχή που βασίζεται σε δεδομένα, είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε μια αξιόπιστη και ασφαλή υποδομή πληροφορικής όπου αυτά τα δεδομένα να μπορούν να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν αποτελεσματικά.

Το «σύννεφο» γίνεται όλο και περισσότερο ένας παράγοντας διαφοροποίησης. Σύμφωνα με μια μελέτη της IDC, περισσότερο από το 80% των εταιρειών παγκόσμια χρησιμοποιούν ήδη υπηρεσίες και τεχνολογία Cloud, οι δε υπόλοιπες το εξετάζουν σοβαρά.

Το Cloud computing έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο και περίπλοκο οικοσύστημα τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών. Δημιουργώντας μια οικονομία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπου πολλοί πάροχοι cloud ανταγωνίζονται για ένα συνεχώς διευρυνόμενο μερίδιο αγοράς.

Με βάση τις προβλέψεις του IDC, οι παγκόσμιες δαπάνες για δημόσιες υπηρεσίες cloud (Public Cloud)  και υποδομές (Data Centers) προβλέπεται να διπλασιαστούν τα επόμενα. Θα αυξηθεί δηλαδή, από 229 δισεκατομμύρια δολάρια run rate το 2019 σε σχεδόν 500 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2023.

Τα δεδομένα (Data) έχουν εξελιχθεί σε βασικό περιουσιακό στοιχείο των επιχειρήσεων και η αξιοποίηση τους είναι κλειδί για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις καλούνται να γίνουν περισσότερο ψηφιακά ευέλικτες και στρέφονται προς το Cloud computing προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην ανάγκη για μεγαλύτερη αξιοποίηση και εξέλιξη των κέντρων δεδομένων (Data Centers).

Οι εξελίξεις στο χώρο του cloud και των data centers ήταν ο κεντρικός άξονας πάνω στον οποίο κινήθηκε το συνέδριο Digital Business: Cloud – Data Centers & Digital Transformation που διοργάνωσε η Smart Press.

Συγκεκριμένα, διερεύνησε τις τεχνολογίες μετασχηματισμού που διαμορφώνουν τα σύγχρονα Data Centers και το Cloud Computing στη Χώρα μας, τα νέα υβριδικά μοντέλα Data Centers και Cloud, δόθηκε έμφαση στις προκλήσεις που αφορούν τη διαχείριση του μεγάλου όγκου δεδομένων,  την ασφάλεια, την ταχύτητα αλλά και το κόστος.

Το συνέδριο έφερε στο προσκήνιο το πως οι λύσεις αιχμής όπως το edge computing, Big Data, AI, Analytics και Deep learning θα ανοίξουν τις πόρτες σε μια νέας διάστασης δέσμη λύσεων για την αποθήκευση και την εκμετάλλευση των δεδομένων.

Ένα θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, δεδομένου ότι οι επενδύσεις που γίνονται τόσο σε υποδομές Cloud όσο και σε υφιστάμενα αλλά και σε νέα μεγάλα Data Centers είναι τέτοιες που θα φέρουν τη χώρα στο διεθνές προσκήνιο όσον αφορά τον τομέα της αποθήκευσης και αξιοποίησης δεδομένων, τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «ψηφιακός χρυσός».

Στα θέματα που συζητήθηκαν, περιλαμβάνονται:

 • Τύποι υπηρεσιών cloud: Iaas, Paas, Saas
 • Τύποι ανάπτυξης του Cloud: Δημόσιο, Ιδιωτικό και υβριδικό
 • Data Center Tier Classification Levels
 • Η καλύτερη επιλογή των cloud υπηρεσιών ώστε να γίνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων τους.
 • Οι κινήσεις μεγάλων πολυεθνικών ομίλων στον τομέα των Data Centers
 • Πως οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να στρέφονται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των δεδομένων.
 • Βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν για την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Βέλτιστες Πρακτικές: Οι τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού και οι εφαρμογές τους στην πράξη

Σε ποιους απευθύνεται

Το Digital Business: CloudData Centers & Digital Transformation απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τις τάσεις, να αξιολογήσουν τις εξελίξεις και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες ανάπτυξης του Digital Business όπως:

 • Επιχειρηματίες, CEO και CIO
 • Στελέχη Πληροφορικής και Λειτουργιών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 • Πάροχοι υπηρεσιών και εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής
 • Εταιρίες Υλοποίησης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού – Intergrators
 • Στελέχη Δημόσιων και Δημοτικών Οργανισμών
 • Στελέχη Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας
 • Ρυθμιστικές Αρχές και Κυβερνητικούς Αξιωματούχους
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Καθηγητές Ανωτάτων Σχολών
 • Φοιτητές

καθώς και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τις πιο πάνω τεχνολογίες.