Η Microbase παρέχει ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές Λύσεις και Υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες της κατατάσσονται στους πυλώνες Cloud, Cloud Telephony, Λύσεις IT Security και Δικτύων, που αποτελούν μια ολοκληρωμένη Λύση για άμεση χρήση από τον Πελάτη. Η Microbase συνεργάζεται με περισσότερες από 200 επιχειρήσεις σε περισσότερες από 40 χώρες, στην ελεύθερη αγορά και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Contact Info